Sherpa Steps Trek & Expedition (P) Limited.

Golfutar Bangal,
Kathmandu, Nepal
Post Box 6102
Phone: +977-9851141876, +977-9823665090
E-mail: sherpastepstrek@gmail.com
nimatendi@yahoo.com